NOWA SONDA !!!

Który zespół wygra 11 sezon SLATS?
 
Regulamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 30 listopada 2013 17:15

REGULAMIN I EDYCJI AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ SALOS

2013-2014

(Regulamin - wersja do wydrukowania)

(karta zgłoszenia drużyny)

(Wzór protokołu)

 

1.                   Amatorska liga działa pod patronatem Stowarzyszenia Lokalnego Salezjanskiej Organizacji Sportowej (osobowość prawna) a jej funkcjonowanie w całości opiera się na społecznej działalności osób, które biorą w niej udział.

 

2. Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi męskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.

 

3. Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.

 

4. Nadzór nad rozgrywkami sprawuje Rada Ligi (Malinowski Artur, Orzełowski Mariusz, Golatowski Robert), - której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.

 

5.                   Obsługę administracyjną (zgłoszenia, wyniki, prowadzenie tabeli itp.) prowadzi Orzełowski Mariusz (komisarz Ligi) – tel. 793788816   e.mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

6. Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest dokonanie do dnia   31 . 12. .2013 r. wpłaty (wpisowe – składka członkowska) w wysokości 200zł od drużyny do Rady ligi (pn-śr godz 19-30  21.00 SALOS biuro ul. Sadowa 2– wejście za boiskiem od strony sądu)(z dopiskiem ALPS SALOS i nazwą drużyny) oraz złożenie pisemnego zgłoszenia drużyny  ( osobiście lub scan na email) na ręce Rady Ligi do dnia 9. 12 .2013.   , (karta zgłoszenia do pobrania poniżej regulaminu) zawierającego:

 

·         listę zawodników (min 6 osób)

·         nazwę drużyny

·         imię i nazwisko szefa drużyny i jego zastępcy, telefony kontaktowe, adresy mailowe

·         oświadczenie o stanie zdrowia, o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko itd. (w przypadku osób niepełnoletnich, dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w rozgrywkach ligi)

·         oświadczenie o zgodzie na umieszczenie na stronie internetowej danych osobowych i zdjęcia

·         adres sali gimnastycznej (oraz dzień tygodnia i godzinę), na której będą rozgrywane mecze (podajemy godzinę wejścia na salę, mecz powinien rozpocząć się nie później niż 30 minut po tej godzinie)

·         informację czy kibice powinni posiadać obuwie zamienne na sali gimnastycznej

 

7. Wpisowe w całości będzie przeznaczone na na organizację ligi, w tym na założenie strony i jej prowadzenie a także zakup nagród dla uczestników Wpisowe od drużyn, które wycofały się w trakcie rozgrywek nie podlega zwrotowi.

     Ubezpieczenie (NW) zawodników we własnym zakresie.

 

8. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS (dostępne np. na stronie PZPS: http://www.pzps.pl/) chyba, że w szczególnych sytuacjach poniższy regulamin stanowi inaczej.

 

9. Mecze będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem, w godzinach podanych rozgrzewka może się rozpocząć o .30 min wcześniej, z częstotliwością jeden mecz w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli.

 

10. Początek rozgrywek w tej edycji Ligi to 16. 12. 2013.

 

11. Szef drużyny jest zobowiązany do bieżącego śledzenia strony internetowej Ligi, gdyż będą na niej umieszczane wszelkie komunikaty, zmiany, terminarze, składy itp.

 

12. Terminarz rozgrywek będzie dostępny na stronie internetowej; będzie on traktowany, jako „żelazny terminarz”, więc nie będzie obowiązku potwierdzania daty, godziny i miejsca rozgrywanego spotkania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy któraś z drużyn zmieni w trakcie rozgrywek miejsce lub termin rozgrywania meczy u siebie. Szef tej drużyny będzie zobowiązany telefonicznie (na tydzień przed terminem meczu) poinformować o tym fakcie szefów najbliższych drużyn przeciwnych i Komisarzowi Ligi

 

13. W wyjątkowych wypadkach, drużyna przez pewien czas może wszystkie mecze rozgrywać na wyjeździe (np. z powodu remontu hali).

 

14. Każda drużyna ma prawo w sezonie dwa razy przełożyć mecz (bez podawania przyczyny przełożenia).

·         O fakcie przełożenia szef drużyny musi poinformować drużynę przeciwną i komisarza ligi najpóźniej 24 godziny przed terminem meczu.

·         Mecz przełożony musi być rozegrany do 2 tygodni po terminie, w przeciwnym razie obie drużyny zostają ukarane walkowerem “-1 pkt.”. Jeżeli wina będzie po stronie tylko jednej drużyny wtedy ukarana będzie tylko ona (sprawy sporne rozstrzyga Rada Ligi).

·         Oczywiście, jeżeli szefowie obu ekip wspólnie to ustalą, to przełożenie może nastąpić nawet na pięć minut przed godziną rozpoczęcia meczu.

·         Nie wolno przekładać meczu, jeżeli nie da się ustalić terminu rozegrania go (np. ostatnia kolejka rundy lub faza play-off).

·         W terminie do 7 dni od daty, kiedy mecz miał być rozegrany, szef drużyny, która wnioskowała o przełożenie musi podać komisarzowi Ligi nowy termin rozegrania tego meczu. Szef drugiej drużyny musi w tym zakresie współpracować z szefem drużyny wnioskującej o przełożenie (nie może być mowy o negowaniu wszystkich propozycji nowych terminów).

·         Liga powstała po to, by mecze rozgrywać (a nie po to, by je wygrywać walkowerami), więc szefowie obu drużyn muszą dopełnić wszelkich starań, by mecz ten rozegrać w innym terminie.

·         Jeżeli nie można ustalić nowego terminu na swojej hali, można mecz rozegrać „na wyjeździe” lub na innej hali.

·         Do limitu dwóch przełożeń nie będzie zaliczane przełożenie meczu w ramach danego tygodnia (danej kolejki – np. z poniedziałku na środę lub zmiana gospodarza meczu) ani też rozegranie meczu wcześniej (awansem), ale zmiana ustalonego raz terminu rozegrania meczu przełożonego będzie traktowana, jako kolejne przełożenie.

 

15. Do obowiązków gospodarza (w terminarzu umieszczony na pierwszym miejscu) należy zabezpieczenie:

·   osoby do sędziowania (wyposażonej w gwizdek).

·   hali - sali gimnastycznej z wytyczonym pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki

·   siatki i antenek (przypominam o prawidłowej wysokości siatki – 2,43m),

·   piłki meczowej – klejonej (mecze rozgrywamy najlepszą piłką, jaka znajduje się na sali – o wyborze piłki decyduje sędzia),

·   szatni, najlepiej zamykanej (wskazany dostęp do prysznicy)

·   apteczki - może być bardzo prowizoryczna (plaster, bandaż elastyczny, lód)

·   tablicy wyników - może być bardzo prowizoryczna, ale musi być czytelna (widoczna)

·   przygotowania, wypełnienia i odesłania protokołu z meczu ( wzór do pobrania ze strony)

W razie trudności z zabezpieczeniem np. piłki meczowej, szef gospodarzy informuje na tydzień przed meczem szefa drużyny przeciwnej, że trzeba przyjechać z własną piłką meczową itd.

Piłki na rozgrzewkę zawsze lepiej wozić swoje.

 

16. Wskazane jest, by drużyna występowała w jednolitych koszulkach z numerami z przodu i z tyłu.

 

17. Jeżeli w drużynie występuje zawodnik na pozycji libero, to jego strój musi zdecydowanie odróżniać go od pozostałych zawodników.

 

18. Praca sędziego podlega ocenie w sześciostopniowej skali tzw. szkolnej, od 1 do 6 (1 – niedostateczna, 2 – dopuszczająca, 3 – dostateczna, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra, 6 – celująca). Ocenę ustala drużyna „przyjezdna”. Oceny są prezentowane na stronie internetowej Ligi. W wypadku złej pracy sędziego (otrzymania oceny niższej niż 3j) szef drużyny oceniającej musi przekazać krótkie uzasadnienie mailowe . Sędzia, który otrzyma trzy oceny niedostateczne będzie odsunięty od sędziowania w Lidze.

 

19. Szefowie obu drużyn, które rozegrały mecz niezwłocznie po zakończeniu meczu są zobowiązani przekazać za pomocą SMS-u wynik meczu komisarzowi Ligi (tel 793788816.). Szef drużyny gospodarzy przekazuje wynik meczu oraz imię i nazwisko sędziego. Szef drużyny przyjezdnej przekazuje wynik meczu i ocenę pracy sędziego.

 

20. Przedstawiciel drużyny gospodarzy meczu (szef lub inna wyznaczona osoba) najpóźniej następnego dnia po meczu, zobowiązana jest przesłać krótki opis meczu (max 220 znaków) wraz z protokołem ( skan, zdjęcie). Opisy proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Opisy te będą publikowane na stronie Ligi w postaci raportu z kolejki.

 

21. Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą umieszczone na stronie internetowej Ligi.

 

22. W trakcie trwania Ligi można zgłaszać dodatkowych zawodników, ale tylko do momentu rozpoczęcia rundy rewanżowej.

 

23. W meczu może wystąpić tylko zawodnik, który jest umieszczony w składzie danej drużyny na stronie internetowej Ligi. Zawodnik może być umieszczony na stronie Ligi tylko po podpisaniu przez niego oświadczenia, które musi być dostarczone do komisarza Ligi.

 

24. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi nie ma możliwości zmiany drużyny. Wyjątek stanowi tylko sytuacja, kiedy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek w trakcie trwania Ligi, wtedy zawodnicy z tej drużyny mogą być wchłonięci do innych zespołów (ale tylko do momentu rozpoczęcia rundy rewanżowej).

 

25. W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Decydujące w tej kwestii jest to, czy zawodnik został wpisany do protokołu meczowego w sezonie 2013/2014 rozgrywek prowadzonych przez Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej lub Polski Związek Piłki Siatkowej.

 

26. Wyjątek stanowią młodzieżowe drużyny klubowe (a nie pojedynczy zawodnicy), które w rozgrywkach Ligi mogą brać udział za zgodą Rady Ligi.

 

27. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.

 

28. Drużyna może oddać tylko dwa mecze walkowerem w trakcie trwania całych rozgrywek Ligi. Kolejny walkower będzie oznaczał wycofanie drużyny z rozgrywek.

 

29. W wyjątkowym przypadku (wypadki losowe – kontuzja, kłopoty komunikacyjne itp.) drużyna może wystąpić w meczu w pięcioosobowym składzie – nie może to być jednak “zagrywka taktyczna”. Również jedynie z powodu kontuzji jednego z zawodników, można dokonać „awaryjnej” zmiany libero (czyli libero może zastąpić kontuzjowanego zawodnika grającego na innej pozycji, ale tylko, jeżeli nie ma innych rezerwowych).

 

30. W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem rundy zasadniczej rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy play off wszystkie mecze z udziałem tej drużyny w rundzie play off – zostają anulowane (wyniki z rundy zasadniczej pozostają).

 

31. O miejscu w tabeli decyduje większa ilość zdobytych punktów. W razie równej ilości punktów lepsza różnica setów, a w drugiej kolejności wynik bezpośrednich spotkań.

 

32. W wypadku, gdy powyższe zasady nie rozstrzygną o miejscu jednej z dwóch drużyn, Rada Ligi ustali termin dodatkowego meczu na neutralnym terenie lub zostanie przeprowadzone losowanie (decyzje podejmuje Rada Ligi).

 

33. Zasady punktowania meczy: mecz wygrany 3:0 lub 3:1 to 3 pkt., mecz wygrany 3:2 to 2 pkt., mecz przegrany 2:3 to 1 pkt., mecz przegrany 1:3 lub 0:3 to 0 pkt., walkower to – 1 pkt. (0:3).

 

 

 

34. System rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Decyzję o systemie podejmie Rada Ligi.

Przykładowy system rozgrywek

 

Etap I- Runda zasadnicza -

 

Etap II – Play-off

 

Etap III – Play-off Turniej Finałowy

 

Kontakt z Radą Ligi

Malinowski Artur         607 032  333

Orzełowski Mariusz    793 788  816   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Golatowski Robert      695 774  019   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

karta zgłoszenia drużyny

Poprawiony: sobota, 04 stycznia 2014 14:52
 

Centrum Wolontariatu

Reklama

TABELA SLATS

Lp. Nazwa drużyny Mecze Pkt +
1. Parkiety Jabłoński 0 0
2. Rozbicki Transport 0 0
3. Firemen 0 0
4. Salon Plaża 0 0
5. Amators Team 0 0
6. Evening Strom 0 0
7. Salos Family 0 0

 

Tabela ALPS

Lp. Nazwa drużyny Mecze Pkt +
1. Axan Firemen 5 13
2. Husaria Skrzeszew 5 13
3. Rogów 5 9
4. MKS Kosów Lacki 5 7
5. Zorza Sterdyń 5 3
6. WG Team 5 0

 

Nasi partnerzy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama